• Systemy żywienia i pojenia zwierząt
  • Automaty paszowe, paszociągi (linowo krążkowe , spiralne)
  • Systemy wentylacji
  • Systemy usuwania obornika
  • Wygodzenia do obór uwięziowych i wolnostanowiskowych
  • Maty oborowe dla bydła