• Skup dzików i zwierzyny płowej
  • Badanie mięsa dzików (metoda trichinoskopowa, metoda wytrawiania)